Mục Vụ Phụ Nữ

BỘ PHỤ NỮ DÀNH CHO MỌI LỨA TUỔI VÀ NHỮNG BƯỚC TRONG CUỘC ĐỜI

Đẹp Nhất Giữa Các Phụ Nữ, chức vụ dành cho phụ nữ của chúng tôi, là sự thông công của phụ nữ ở mọi lứa tuổi và thuộc mọi tầng lớp xã hội với những tài năng và ân tứ khác nhau, tất cả cùng đến với nhau trong một cộng đồng yêu thương và đức tin nơi Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta để chia sẻ Lời Đức Chúa Trời khi chúng ta cùng nhau suy ngẫm về các hành trình của chúng ta và các nhiệm vụ Chúa giao và tìm đến những người có nhu cầu trong lời cầu nguyện và hành động.

Chúng tôi gặp nhau hàng tuần trên Phóng to trong Nghiên cứu Kinh thánh hàng tuần. Chúng tôi cũng chia sẻ trong việc cầu nguyện, thờ phượng và nói tiên tri bằng tiếng lạ và thông giải tiếng lạ. Chúng ta đến với nhau để lắng nghe từ Thượng Đế và để biết tiếng nói của Ngài, đường lối của Ngài và Ý muốn hoàn hảo của Ngài cho cuộc sống của chúng ta. 

Cùng với Bộ Marana tha của chúng tôi, chúng tôi có mục vụ nhà tù, mục vụ truyền hình và video, nhóm truyền giáo và nhóm lập kế hoạch cho các hội nghị hàng năm của chúng tôi. Nhóm âm nhạc, nhóm diễn xuất và nhóm nhảy của chúng tôi luôn tìm kiếm những người tham gia mới, nam và nữ, nam và nữ. Các dự án của chúng tôi cũng đa dạng như kỹ năng và tài năng của các thành viên dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Nếu bạn đang thắc mắc tại sao chúng tôi được gọi là “Đẹp Nhất Trong Các Phụ Nữ,” thì đó là vì đó là danh xưng mà Chúa đã phán với người lãnh đạo của chúng tôi, Bonnie L. Moore, khi chúng tôi ngồi cùng nhau thông công trong bữa trưa vào đầu năm 2016. được trích từ Nhã ca 1:8 và Nhã ca 6:1-3. Đức Chúa Trời vui mừng hát về chúng ta, Sô-phô-ni 3:17, và sách Nhã ca là bản tình ca của Đức Chúa Trời dành cho mỗi người chúng ta như lòng Ngài mong muốn, và cho hội thánh của Ngài với tư cách là cô dâu của Đấng Christ. Cái tên đầu tiên mà Chúa gọi chúng ta là người yêu dấu của Ngài trong bản tình ca quý giá đó là “Hỡi người đẹp nhất trong các người nữ.” Nhã Ca 1:8. Và sau khi Ngài gọi chúng ta là những người tìm kiếm Ngài “đẹp nhất trong các người nữ,” và chúng ta bắt đầu ở trong tình yêu của Ngài, những người khác cũng bắt đầu nhìn chúng ta theo cách đó và gọi chúng ta khi họ nhìn thấy niềm vui rạng rỡ của chúng ta: “Người yêu của bạn ở đâu? biến mất, Hỡi người đẹp nhất trong số những người phụ nữ? Người yêu của bạn đã biến đi đâu, để chúng tôi có thể tìm kiếm anh ấy với bạn? Nhã Ca 6:1-3. Và khi được lôi cuốn đến với Đấng yêu thương chúng ta và hiến mạng sống của Ngài cho chúng ta, chúng ta đang lôi kéo những người khác theo mình, khi chúng ta cùng nhau chạy đến với sự xức dầu ngọt ngào của Đấng mà lòng chúng ta yêu mến. Nhã ca 1:1-4,7, Ga-la-ti 2:20.

Logo của chúng tôi, như bạn có thể nhận thấy, là một trái tim đầy hoa và một ngọn nến thắp sáng bắt đầu tỏa sáng trong trái tim nhưng sau đó tỏa sáng ra một thế giới tăm tối. Vườn hoa và hoa huệ trong lòng được lấy cảm hứng từ Nhã ca 4:12-16 và Nhã ca 6:2, trong đó Chúa gọi tấm lòng của những người tìm kiếm Ngài là một khu vườn khép kín, nơi Ngài thích đến và thông công và thu thập hoa loa kèn. Và ngọn nến đang cháy trong khu vườn của trái tim là từ những câu Kinh thánh sau: Thi thiên 18:28: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin thắp ngọn đèn tôi cho Ngài; Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi soi sáng sự tối tăm của tôi; Châm-ngôn 20:27: “Tâm linh loài người là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò xét mọi bề trong cùng của con người mình;” Lu-ca 12:35: “Hãy mặc sẵn sàng, và thắp đèn các ngươi.” Giăng 1:9: “Có Sự Sáng thật đã đến thế gian, soi sáng mọi người;” Thi Thiên 119:130: Hỡi Đức Giê-hô-va, sự khải thị Lời Ngài soi sáng;” Ma-thi-ơ 5:16: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời;” và Lu-ca 11:34-36: “Con mắt là ngọn đèn của thân thể con; khi mắt ngươi trong sáng, thì toàn thân ngươi cũng sáng sủa; nhưng khi điều ác xảy ra, thì thân thể con cũng tối tăm. Vậy thì hãy coi chừng ánh sáng trong bạn không phải là bóng tối. Do đó, nếu toàn thân ông tràn đầy ánh sáng, không có phần tối nào trong đó, thì nó sẽ được chiếu sáng hoàn toàn, như khi ngọn đèn chiếu sáng ông với những tia sáng của nó.”

Chúng tôi mời bạn đến tham gia cùng chúng tôi để gặp gỡ những người bạn mới và trải nghiệm con người thật của bạn trong Đấng Christ—một tạo vật mới—khi chúng ta vui hưởng mối thông công với Chúa và với nhau. Để cho ánh sáng của bạn toả sáng! Tất cả bắt đầu từ trái tim của bạn, nhưng nó không dừng lại ở đó.