Manna hàng ngày

Ba Người = Một Đức Chúa Trời – Danh Ngài Diệu Kỳ – Bài Học Cuộc Sống Số 3: Đức Chúa Trời Anh Hùng – Chính Cánh Tay Ngài Rèn Ra Sự Cứu Rỗi

Ba Người = Một Đức Chúa Trời – Danh Ngài Diệu Kỳ – Bài Học Cuộc Sống Số 3: Đức Chúa Trời Anh Hùng – Chính Cánh Tay Ngài Rèn Ra Sự Cứu Rỗi

And He saw that there was no man and was astonished that there was no one to intercede; then His own arm brought salvation to Him, and His righteousness upheld Him. He put on righteousness like a breastplate and a helmet of salvation on His head. Isaiah 59:16-17....

đọc thêm
Một con người hoàn toàn mới – Chuyển đổi hoàn toàn từ chết sang sống – Bài học cuộc sống số 4: Bạn có thứ mà cả thế giới đang tìm kiếm

Một con người hoàn toàn mới – Chuyển đổi hoàn toàn từ chết sang sống – Bài học cuộc sống số 4: Bạn có thứ mà cả thế giới đang tìm kiếm

Chính lúc đó, Ngài vô cùng hân hoan trong Chúa Thánh Thần và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho các trẻ thơ. Vâng, thưa Cha, vì đường lối này đẹp lòng...

đọc thêm
Một Con Người Mới – Hoàn Toàn Biến Đổi Từ Chết Sang Sống – Bài Học Cuộc Sống Số 3: Tràn Đầy Những Món Quà Tuyệt Vời Vì Lợi Ích Của Mọi Người

Một Con Người Mới – Hoàn Toàn Biến Đổi Từ Chết Sang Sống – Bài Học Cuộc Sống Số 3: Tràn Đầy Những Món Quà Tuyệt Vời Vì Lợi Ích Của Mọi Người

Jesus answered and said to her, “If you knew the gift of God, and who it is who says to you, ‘Give Me a drink,’ you would have asked Him, and He would have given you living water.” John 4:10. Today your LORD (יהוה) God (אלוהים) says: On the day the appointed time of...

đọc thêm
Một Bạn Hoàn Toàn Mới – Được Biến Đổi Hoàn Toàn Từ Chết Sang Sống – Bài Học Cuộc Sống Số 1: Một Sự Sáng Tạo Mới – Kiệt Tác Của Chúa

Một Bạn Hoàn Toàn Mới – Được Biến Đổi Hoàn Toàn Từ Chết Sang Sống – Bài Học Cuộc Sống Số 1: Một Sự Sáng Tạo Mới – Kiệt Tác Của Chúa

Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation; the old things passed away; behold, new things have come into being. 2 Corinthians 5:17. Today your LORD (יהוה) God (אלוהים) says: After Adam sinned and gave his life over to the devil a change took place within...

đọc thêm
Chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng – Nó đã ở trong trái tim bạn – Bài học cuộc sống số 21: Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng

Chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng – Nó đã ở trong trái tim bạn – Bài học cuộc sống số 21: Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng

Và niềm hy vọng không làm thất vọng, vì tình yêu của Thiên Chúa đã đổ vào tâm hồn chúng ta qua Chúa Thánh Thần, Đấng được ban cho chúng ta. Rô-ma 5:5. Hôm nay CHÚA (יהוה) Đức Chúa Trời (אלוהים) của bạn phán: Chỉ những người chiến thắng mới vào được Vương quốc. Điều này có nghĩa là bạn không bao giờ được từ bỏ...

đọc thêm
Chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng – Nó đã có sẵn trong trái tim bạn – Bài học cuộc sống số 20: Sự khiêm nhường đi trước danh dự

Chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng – Nó đã có sẵn trong trái tim bạn – Bài học cuộc sống số 20: Sự khiêm nhường đi trước danh dự

Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ sự khôn ngoan, sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng. Châm ngôn 15:33. Hôm nay CHÚA (יהוה) Đức Chúa Trời (אלוהים) của bạn phán: Để chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng, sự khiêm nhường là điều cần thiết. Tôi chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Tất cả các bạn, mặc quần áo...

đọc thêm
Chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng – Nó đã ở trong trái tim bạn – Bài học cuộc sống số 19: Điều duy nhất cần thiết

Chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng – Nó đã ở trong trái tim bạn – Bài học cuộc sống số 19: Điều duy nhất cần thiết

Nhưng Chúa trả lời và nói với cô ấy: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá; nhưng chỉ có một điều cần thiết thôi, vì Mary đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất.” Lu-ca 11:441-42. Hôm nay CHÚA của bạn (יהוה) Đức Chúa Trời (אלוהים)...

đọc thêm