Giới thiệu

Marana tha có nghĩa là Hãy đến với Chúa Giêsu!

Mục đích của Đức Chúa Trời, ước mơ của Ngài, trong việc tạo dựng con người và trái đất, là có một gia đình riêng của Ngài giống như Ngài, theo hình ảnh của Ngài, để thông công, ban phước và ở cùng; những người mà Ngài đã ban cho ngôi nhà riêng của họ, nơi họ sẽ có thẩm quyền và quyền thống trị. Marana tha Ministries, Inc. đang làm việc để giúp mang lại giấc mơ của Chúa. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng một gia đình hoàn toàn là của riêng Ngài, không ai thiếu sót, không ai tan vỡ và không ai cô độc; để một ngày nào đó trên Thiên Đàng, trái đất được kết hợp này sẽ cùng với Cha của chúng ta đến muôn đời.

Chúng ta biết rằng giờ đây Chúa Giê-xu đang ở với chúng ta, ngự trị bởi Thánh Linh của Ngài trong các tín đồ, những người đã chào đón Ngài vào cuộc sống của họ với tư cách là Chúa của họ, và rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ lìa bỏ hay từ bỏ chúng ta. Nhưng chúng ta cũng biết rằng sau khi Chúa Giê-xu đã chiến thắng và cứu rỗi chúng ta bằng sự chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài đã rời khỏi trái đất của chúng ta và thăng thiên để ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, nơi Ngài hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta. Tuy nhiên, khi còn ở trên thế gian, trước khi chết và phục sinh, Ngài đã hứa sẽ trở lại bằng quyền năng và vinh quang với tiếng hét vang trên mây trời để quy tụ những người được chọn của Ngài từ bốn phương gió và kết hợp Thiên đàng với trái đất. Theo lời hứa của Ngài, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, trong đó sự công bình ngự trị.

Trước khi Ngài có thể trở lại, Chúa Giê-su đã nói với các môn đồ của Ngài rằng Tin Mừng về Nước Trời phải được rao giảng khắp thế giới như một nhân chứng cho tất cả các quốc gia và rồi sự kết thúc sẽ đến.

Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta hoàn thành sứ mệnh vĩ đại để Ngài có thể trở lại thực hiện mọi lời hứa của Ngài và ở với chúng ta. Vì vậy, sứ mệnh của Marana tha Ministries, Inc., chúng tôi, những người khao khát sự tái lâm của Ngài, là làm tất cả những gì có thể để đẩy nhanh ngày của Chúa đến bằng cách gửi Tin mừng đến mọi quốc gia bằng bài hát, nghệ thuật, sự dạy dỗ, rao giảng và tiếp cận.

Mục đích và sứ mệnh từ thiện, tôn giáo và giáo dục cụ thể của Marana tha Ministries, Inc. là rao giảng Tin Mừng cho tất cả các quốc gia và dân tộc trên thế giới thông qua các phương tiện và chương trình khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở, (1) việc tiến hành Kinh thánh nghiên cứu, chương trình truyền hình, lớp học Chúa nhật, giáo dục tôn giáo, các cuộc thập tự chinh và hội thảo; (2) sáng tác, ghi âm, biểu diễn và phân phối các bài hát, âm nhạc, nghệ thuật, khiêu vũ, tài liệu giảng dạy và các hình thức truyền thông và nghệ thuật khác; và (3) tiến hành tiếp cận người nghèo, bị lạc, bị tổn thương và/hoặc đơn độc thông qua nhiều phương tiện bao gồm nhưng không giới hạn ở các chương trình như nhà tạm trú, trại trẻ mồ côi, tụ điểm, nhà ở, trang web và trung tâm chăm sóc.

Chúng tôi được thành lập như một công ty phi lợi nhuận Hawaii đã đăng ký với Bộ Thương mại và Người tiêu dùng Hawaii và chúng tôi là một tổ chức 501(c) (3) được IRS công nhận.